తెలుగు సామెతలు

బాషా బోధన విద్య ప్రమాణాలు

  

తెలుగు సామెతలు

1.   అంత్యనిష్ఠూరం కన్నా ఆది నిష్ఠూరం మేలు

2.  అంబలి తాగే వారికి మీసాలు యెగబట్టేవారు కొందరా

3.  అతి రహస్యం బట్టబయలు

4.  అడిగేవాడికి చెప్పేవాడు లోకువ

5.  అత్తలేని కోడలుత్తమురాలు కోడల్లేని అత్త గుణవంతురాలు

6.  అనువు గాని చోట అధికులమనరాదు

7.  అభ్యాసం కూసు విద్య

8.  అమ్మబోతే అడివి కొనబోతే కొరివి

9.  అయితే ఆదివారం కాకుంటే సోమవారం

10.    ఆలూ లేదు చూలు లేదు కొడుకు పేరు సోమలింగం

11.ఇంట్లో ఈగల మోత బయట పల్లకీల మోత

12.    ఇల్లు కట్టి చూడు పెళ్ళి చేసి చూడు

13.    ఇంట గెలిచి రచ్చ గెలువు

14.    ఇల్లు పీకి పందిరేసినట్టు

15.    ఎనుబోతు మీద వాన కురిసినట్టు

16.    చెవిటి వాని ముందు శంఖమూదినట్టు

17.    కందకు లేని దురద కత్తిపీటకెందుకు

18.    కత్తిపోటు తప్పినాక కలంపోటు తప్పదు

19.    కుక్క కాటుకు చెప్పుదెబ్బ

20.  కోటి విద్యలు కూటి కొరకే

21.    నీరు పల్లమెరుగు నిజము దేవుడెరుగు

22.   పిచ్చుకపై బ్రహ్మాస్త్రం

23.   పిట్ట కొంచెము కూత ఘనము

24.   రొట్టె విరిగి నేతిలో పడ్డట్టు

25.   వాన రాకడ ప్రాణపోకడ

26.   కళ్యాణమొచ్చినా కక్కొచ్చినా ఆగదు

27.   మీసాలకు సంపంగి నూనె

28.   ఆ మొద్దు లొదే ఈ పేడు

29.   ఆ తాను ముక్కే

30.  ఆడబోయిన తీర్థము యెదురైనట్లు

31.    ఆడలేక మద్దెల వోడు అన్నట్లు

32.   ఆది లొనే హంస పాదు

33.   ఏమీ లేని యెడారిలో ఆముదము చెట్టే మహా వృక్షము

34.   ఆకలి రుచి యెరుగదు, నిద్ర సుఖమెరుగదు

35.   ఆకాశానికి హద్దే లేదు

36.   ఆలస్యం అమృతం విషం

37.   ఆరే దీపానికి వెలుగు యెక్కువ

38.   ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యము

39.   ఆత్రానికి బుద్ధి మట్టు

40.  ఆవులింతకు అన్న ఉన్నాడు కాని, తుమ్ముకు తమ్ముడు లేడంట

41.    ఆవు చేను మేస్తే, దూడ గట్టు మేస్తుందా?

42.   అబద్ధము ఆడినా అతికినట్లు ఉండాలి

43.   అడగందే అమ్మైనా అన్నమ్ పెట్టదు

44.   అడ్డాల నాడు బిడ్డలు కాని, గడ్డాల నాడు కాదు

45.   ఏ ఎండకు ఆ గొడుగు

46.   అగడ్తలొ పడ్డ పిల్లికి అదే వైకున్ఠం

47.   అగ్నికి వాయువు తొడైనట్లు

48.   ఐశ్వర్యమొస్తే అర్ధరాత్రి గొడుగు పట్టమనేవాడు

49.   అందని మ్రానిపండ్లకు అర్రులు చాచుట

50.  అందితే జుట్టు అందక పోతే కాళ్ళు

51.    అంగట్లో అన్నీ ఉన్నా, అల్లుడి నోట్లో శని ఉన్నట్లు

52.   అన్నపు చొరవే గాని అక్షరపు చొరవ లేధు

53.   అప్పు చేసి పప్పు కూడు

54.   అయ్య వచే వరకు అమావాస్య ఆగుతుందా

55.   అయ్యవారిని చెయ్యబొతే కోతి బొమ్మ అయినట్లు

56.   బతికుంటే బలుసాకు తినవచ్చు

57.   బెల్లం కొట్టిన రాయిలా

58.   భక్తి లేని పూజ పత్రి చేటు

59.   బూడిదలో పోసిన పన్నీరు

60.  చాదస్తపు మొగుడు చెబితే వినడు, గిల్లితే యేడుస్తాడు .

 

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *