కళలు విద్యలో ఒక భాగం

కళలు విద్యలో ఒక భాగం. సంగీతం, సాహిత్యం, నాట్యం, నాటకం,  ఇవన్ని కలగలిపి బోధించినప్పుడే తరగతిగదిలో ” లైవ్” వస్తుంది.  కాని ఇవి బోధనలో అసలు లేకుండా పోయాయి.  ముఖ్యంగా ప్రైమరి తరగతులలో ఈ కళల ద్వారా భోదించతటం చాలా అవసరం.  కాని ఇక్కడ సంగీతమంటె, నాట్యమంటె,  డ్రామా అంటె మేము వాటిని నేర్చుకోవాలికదా!  అని టీచర్లు ప్రశ్నించుకోవచ్చు. ఒక పాటని లెదా రైమ్ ను కొద్దిగా రాగయుక్తంగా పాడుతూ, భావయుక్తంగా అబినయిస్తు పాడితె చాలు.  అంతకంటె […]

Continue Reading

పరీక్షలు – పిల్లలు – సృజనాత్మకత

‘పరీక్షలు’… మన దృష్టిలో ఇవి పిల్లల్ని బయపెడతాయి. పిల్లల్ని బడి నుంచి దూరంగా తరిమివేస్తాయి. కానీ ‘పరీక్ష’లను ‘పరీక్ష’లుగా కాకుండా ఓ ‘విభిన్న’ కోణంలో చూడగలికితే అసలు పరీక్ష అంటే ఏమిటో తెలుస్తుంది… పరీక్ష యొక్క అవసరం తెలుస్తుంది… పరీక్షలను పిల్లలు ఎంతగా ఇష్టపడతారో అర్థమవుతుంది. పరీక్షలకు, పిల్లలకు మధ్య ఎల అవినాభావ సంబంధం తేటతెల్లమవుతుంది.   నమ్మశక్యంగా లేకపోయినా ఇది ఓ కఠోరమైన వాస్తవం. అసలు ఇప్పటి పిల్లలు పరీక్షలను ఇష్టపడుతున్నారు. పరీక్షల ద్వారా తమ […]

Continue Reading