మాక్స్ ప్లాంక్ (1858-1947)

మాక్స్ ప్లాంక్ (1858-1947)  జర్మనీలోని మ్యూనిచ్, బెర్లిన్ యూనివర్సిటీల్లో చదివారు. మ్యూనిట్ యూనివర్సిటీ నుంచి 1879లో ఫిజిక్స్‌లో డాక్టరేట్ డిగ్రీ పొందారు.  1889 నుంచి 37 సంవత్సరాలు బెర్లిన్ యూనివర్శిటిలో ఫిజిక్స్ ప్రొఫెసర్, ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ థియరీటికల్ ఫిజిక్స్‌కు డైరెక్టర్‌గా చేశారు. 1918లో భౌతిక శాస్ర్తంలో నోబెల్ బహుమతి. ముఖ్య రచనలు Introdution to Theoretical Physics: 5 Volumes (1930) Philosophy of Physics (1930) Scientific Autobiography and other Papers (1949) భౌతిక […]

Continue Reading